Urban Waterbuffer Spangen voor irrigatie van voetbalclub Sparta

Urban Waterbuffer Spangen voor irrigatie van voetbalclub Sparta

0.00

In Spangen, Rotterdam wordt het bestaande hemelwaterriool afgekoppeld. Hierdoor wordt wateroverlast door heftige buien voorkomen, wordt het plein groener en heeft voetbalclub Sparta een duurzame watervoorziening van regenwater.

STATUS: operationeel

TOEGEPASTE OPLOSSING: Lokale watervoorziening, besparing op waterkosten

TOEGEPASTE PRODUCTEN: biofilter, infiltratieputten, add-ons

OPDRACHTGEVERS: Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, EVIDES Water Utility

PARTNERS: KWR Water, CODEMA Systems Group

Add To Cart
 
 
 

Een klimaatadaptieve oplossing voor zware regenval,
waarbij regenwater wordt gebruikt als bron voor irrigatie van het voetbalveld.

 
 

Waarom

De wijk Spangen in Rotterdam ondervond hinder tijdens zware regenval. Tegelijkertijd hadden de inwoners van Spangen de ambitie om de ruimtelijke kwaliteit van de wijk met meer groen te verbeteren.

Wat

Op het Spartaplein is een Urban Waterbuffer gerealiseerd, waar hemelwater van 40.000 m2 verhard oppervlak wordt opgevangen, gezuiverd en opgeslagen in de ondergrond om overstromingen in de buurt en andere delen van de wijk te voorkomen. Het opgeslagen regenwater wordt gebruikt voor de irrigatie van het voetbalveld van het Sparta Stadion, waardoor een duurzame en circulaire watervoorziening voor de voetbalclub ontstaat.

Hoe

Een haalbaarheidsstudie en ontwerpstudie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers om de technische vereisten voor de oplossing te definiëren. Samen met de bewoners van Spangen, de ontwerpers, technici en beheerders van de gemeente, en het uitvoeringsteam, werd een integraal ontwerp ontwikkeld en gerealiseerd in 1 jaar tijd.

 
180502_Def_Informatiebord_Sparta_Afbeelding-01.png
 

Retentiekratten

1.400
m3

Biofilter

90
m2

Geïnfiltreerd water

28.000
m3

Gebruikt water

15.000
m3

 
waterplein rotterdam

De Urban Waterbuffer draagt bij aan het verminderen van het effect van stedelijke warmte door het opgeslagen regenwater opnieuw te gebruiken om het stedelijk groen, inclusief het biofilter, te bevloeien. Met een extra waterfunctie kunnen kinderen spelen op warme zomerdagen.

DSC_0203_b.jpg

Het hergebruik van regenwater voor irrigatie bespaart Sparta 15.000 m3 drinkwater per jaar.

 
 
 

Door monitoring zijn hoge concentraties ijzer gevonden in het lozingswater. Het biofilter heeft een hoge zuiveringssefficiëntie voor het verwijderen van metalen, waardoor verstopping van de infiltratieput wordt voorkomen. Het systeem wordt 2 jaar lang gemonitord.

 
 
WEB_DSC_0071.png
 

De Urban Waterbuffer in Spangen maakt deel uit van het TKI-project Urban Waterbuffer,
om ondergrondse opslag en herstel van regenwater in stedelijke gebieden te realiseren.

Bezoek de projectwebsite

 
WEB_BANNER_BLUE_1680X300.png

Iets voor jou?