Actief grondwaterbeheer in Klapwijk om bodemdaling te vertragen

Actief grondwaterbeheer in Klapwijk om bodemdaling te vertragen

0.00

In de komende vervangingsopgave in Klapwijk, Pijnacker-Nootdorp wordt regenwater niet afgevoerd, maar gebruikt voor actief grondwaterbeheer om bodemdaling te vertragen. Het water blijft binnen de wijk voor verhoging van ruimtelijke kwaliteit, voor verkoeling en om mee te spelen.

STATUS: haalbaarheidsstudie en schetsontwerp

TOEGEPASTE OPLOSSING: Stabiel Grondwaterpeil

OPDRACHTGEVERS: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Hoogheemraadschap Delfland

PARTNERS: KWR Water, WARECO INGENIEURS, Feddes/Olthof - Landschapsarchitecten

Add To Cart
 
 
 

Regenwater in de wijk houden voor
stabiele grondwaterstanden, verkoeling en spelen.

 
 

Waarom

De wijk Klapwijk in Pijnacker lijdt onder bodemdaling door fluctuerende grondwaterstanden. De geplande grootschalige stadsrenovatie biedt de mogelijkheid om deze problemen aan te pakken. Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om de wijk meer klimaatadaptief te maken door regenwater binnen de wijk te beheren. Relevant is dat Klapwijk aan de achterkant van het regionale watersysteem ligt: de aanvoer en afvoer van zoetwater is hierdoor vertraagd.

Wat

De haalbaarheidsstudie en het conceptontwerp tonen beide aan dat regenwater via goten op straatniveau kan worden opgevangen en onder de grond kan worden afgevoerd. Het water wordt bewaard in een vijver in de parken voordat het wordt gezuiverd en opgeslagen in de ondergrond. In droge perioden wordt het water via afvoerleidingen verdeeld om de grondwaterstanden aan te vullen. Het gefilterde water wordt ook gebruikt voor koeling en voor kinderen om te spelen tijdens warme zomerdagen. Gunstige bijkomstigheid van de drains is dat speelplaatsen snel weer droog zijn na hevige regenval.

Hoe

Het haalbaarheidsonderzoek werd parallel uitgevoerd met de ruimtelijke strategie voor de renovatie van de wijk. Dit maakte het mogelijk om onze oplossing vroeg in het renovatie- en planningsproces op te nemen, geïntegreerd in het ruimtelijk plan.

Momenteel wordt verder toegewerkt naar een aanbestedingsproces en wordt gewerkt aan de implementatie.

 
Screen Shot 2019-01-17 at 17.36.54.png
 

Retentievijver

138
m3

Biofilter

60
m2

Geïnfiltreerd water

40.000
m3

Gebruikt water

15.000
m3

 
IMG_1489.JPG

In minder dan 30 jaar heeft bodemdaling tussen 10 en 80 centimeter alle stedelijke infrastructuur beïnvloed, zoals riolering, elektriciteits- en gasleidingen.

 
 

Nauwkeurige monitoring van de pilot zal inzicht geven in de effecten van ons systeem op het verminderen van bodemdaling, door het opgeslagen regenwater te gebruiken voor actief grondwaterbeheer.

 
 
Screen Shot 2019-01-17 at 17.39.12.png
 

Dit project zal naar verwachting
eind 2019, begin 2020 worden geïmplementeerd,
met onderstaand beoogd resultaat.

 
Impact klimaatadapatatie.png
WEB_BANNER_BLUE_1680X300.png

Iets voor jou?