Cart 0

Bluebloqs

WEB_TECH_banner02.png
 

Een betrouwbare, stedelijke, op de natuur gebaseerde waterbron.

Bluebloqs is een modulair systeem waarin regenwater gezuiverd wordt en teruggewonnen kan worden. Dit gebeurt middels een combinatie van natuurlijke zuivering (biofiltratie) met ondergrondse opslagtechnologie, waardoor water van hoge kwaliteit beschikbaar wordt gesteld. In dit compacte systeem, dat weinig ruimte aan maaiveld inneemt, worden natuurlijke processen nagebootst om water te zuiveren. Nieuwsgierig geworden? Lees meer over deze nieuwe manier van stedelijk waterbeheer.

 
schematische representatie van Bluebloqs technologie

schematische representatie van Bluebloqs technologie


Hoe het werkt

1 Retentie

Regenwater wordt verzameld van daken, straten of parkeerplaatsen en wordt tijdelijk vastgehouden in regentuinen, vijvers of een krattenbuffer. In een regentuin vindt ook voorzuivering plaats van grote deeltjes zoals zand, bladeren en slib. De integratie van een olieafscheider is hier mogelijk.

2 Zuivering

Het verzamelde regenwater wordt gezuiverd in een Biofilter, het kernonderdeel van onze technologie. Het biofilter werkt middels een combinatie van langzame zandfiltratie, biologische afbraak en plantopname. Deze zuivering is zeer geschikt voor het verwijderen van metalen, nutriënten, ziekteverwekkers en organische stoffen.

3 Opslag

Het gezuiverde water wordt diep onder de grond opgeslagen in zandlagen, via infiltratieputten. Door afsluitende kleilagen en minimale achtergrondsstroming blijft het water op zijn plek. Hier vindt de laatste zuiveringsstap plaats. Regenwater wordt zo op een onzichtbare manier geborgen en bewaard voor later.

4 Gebruik

Wanneer nodig kan het opgeslagen water omhoog gehaald worden. Dit water van hoge kwaliteit kan gebruikt worden voor niet-drinkbare doeleinden, zoals voor irrigatie, industriële processen of waterelementen.


 
 

Systeem- componenten

Onze technologie bestaat uit verschillende componenten die met elkaar gecombineerd kunnen worden, afhankelijk van de toepassing van het systeem. Zo kan ieder systeem op maat worden ontworpen en wordt ieder project uniek!

 
 
Raingardens Field Factors, vergroten retentie-capaciteit.

Regentuinen

stap 1: retentie

Onze regentuinen worden toegepast voor tijdelijke retentie en voorzuivering van regenwater.

Ze kunnen geconfigureerd worden in verschillende vormen, gesloten om regenwater vertraagd af te voeren naar het biofilter, of open om regenwater op een natuurlijke wijze te infiltreren.

✓ Vergroenen van een plein of straat

✓ Vergroten van de riool afvoercapaciteit

✓ Tijdelijk vasthouden van regenwater

 
Biofilter Field Factors, zuivering van regenwater

Biofilter

stap 2: zuivering

Onze biofilter is een groen, compact en modulair systeem voor waterzuivering met een hoog rendement.

De biofilters zijn geoptimaliseerd om samen te werken met infiltratiesystemen. Ze voorkomen verstopping van de putten en zijn in vele configuraties leverbaar.

✓ Minimaal ruimtebeslag aan maaiveld

✓ Voldoen aan milieuregelgeving

✓ Te combineren met Add-ons

 

Infiltratie en winputten Field Factors, ondergrondse opslag van regenwater.

Installaties

stap 3 en 4: opslag en gebruik

Met infiltratie- en winputten kan regenwater op een veilige en continue manier in de ondergrond opgeslagen worden, zodat het later teruggewonnen kan worden.

Onze installaties behalen een optimaal afvoercapaciteit door ontluchting en voorkomen van putverstopping.

✓ Duurzaam en circulair systeem

✓ Maakt optimaal gebruik van de ruimte

✓ Continue afvoerdebiet, decentrale bron

 
Spatial add-ons Field Factors, maken jouw project uniek.

Add-ons

Onze systemen kunnen worden ontworpen naar de specifieke functionele en esthetische wensen van jouw project.

Verlichting, randen en zit- of waterelementen kunnen worden toegevoegd aan onze regentuinen, biofilters en technische installaties.

We werken samen met architecten, fabrikanten en leveranciers.

✓ Unieke ruimtelijke identiteit

✓ Vandalismebestendig

✓ Verhogen het waterbewustzijn

 
 

Bluebloqs is ontwikkeld om verschillende problemen tegelijkertijd aan te pakken. Lees verder hoe onze technologie jouw problemen op kan lossen.

 
WEB_BANNER_BLUE_1680X300.png