Cart 0

Circulaire systemen

 
WEB_SOlutions_banner_1680x450.png
 
 

Een geïntegreerde oplossing voor verschillende stedelijke wateruitdagingen.

 

Bluebloqs biedt een integrale en schaalbare oplossing om regenwater te beheren op jouw terrein of in jouw buurt. Door regenwater lokaal vast te houden, vermindert het volume dat naar de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Het gewonnen regenwater kan worden hergebruikt voor irrigatie, beheer van grondwaterstanden en voor verkoeling via waterelementen en stedelijk groen. Zo ontstaan circulaire systemen.

 

✓ Minimaal ruimtebeslag aan maaiveld

✓ Optimale integratie in bestaand gebied

✓ Kostenefficiënte aanleg en beheer

✓ Korte bouwtijd door minimale interventie

✓ Vergroenen en verkoelen van stedelijk gebied

✓ Duurzaam gebruik van schaars zoetwater

 

 
 

Onderstaande voorbeelden laten zien welke mogelijkheden er zijn met onze systeemcomponenten. Combinaties van oplossingen zijn uiteraard mogelijk.
We horen graag over jouw ideeën en project.

 
 
Bluebloqs oplossing hittestress.png

Hittestress verminderen met groen

Systeemcomponenten: Regentuin, Biofilter, Installaties en Add-ons.

Bluebloqs biedt een oplossing voor hittestress. Dit gebeurt door regenwater te zuiveren en te gebruiken voor de irrigatie van stedelijk groen, voor verkoeling en voor kinderen om mee te spelen tijdens warme zomerdagen.

De installaties kunnen worden geïntegreerd in ruimtelijke ontwerpen, waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbare wensen van ruimtelijk gebruik.

Bluebloqs oplossing rioolvervanging.png

Voorkomen van wateroverlast

Systeemcomponenten: biofilter & installaties.

De grond in stedelijk gebied is vaak niet goed doorlatend, waardoor regenwater niet goed kan infiltreren.

Aangezien de beschikbare ruimte in de stad vaak beperkt is, gebruikt Bluebloqs de ondergrond om regenwater naar af te voeren. Zo wordt een continue debiet gegarandeerd en wateroverlast door piekbuien voorkomen.

Bluebloqs is geschikt om toegepast te waar een gescheiden riolering kostbaar is en/of extra afvoercapaciteit nodig is.

 
Bluebloqs oplossing actief gronwaterpeil.png

Stabiel grondwaterpeil beheer

Systeemcomponenten: biofilter en installaties.

Met Bluebloqs is actief grondwaterpeilbeheer mogelijk, zodat overlast of onderlast kunnen worden voorkomen. Tijdens het natte seizoen wordt het wateroverschot geïnfiltreerd naar de ondergrond en wordt het opgeslagen. In het droge seizoen wordt het opgeslagen water gebruikt om het grondwatertekort aan te vullen. Zo kan bodemdaling bijvoorbeeld worden vertraagd.

Bluebloqs is geschikt voor grote verharde oppervlakten waar weinig oppervlaktewater beschikbaar is. Het kan worden geïmplementeerd op straat-, of wijkniveau, bij vervangingsopgaven of bij nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten.

Bluebloqs oplossing droogte.png

Altijd een groen park en schone vijvers

Systeemcomponenten: biofilter en installaties + add-ons.

Bluebloqs reguleert de gewenste irrigatie in parken en groenstroken, het waterniveau en de waterkwaliteit in vijvers en fonteinen.

Met ons systeem kunnen groenstroken en vijvers dienen als tijdelijke opslag voor regenwater tijdens hevige neerslag. Het opgevangen water wordt gezuiverd en kan worden gebruikt om het waterniveau op peil te houden, en parken groen en vijvers gezond te houden.

 
Bluebloqs oplossing vervanging riool.png

De afvoercapaciteit vergroten

Systeemcomponenten: biofilter en installaties.

Met Bluebloqs wordt regenwater gezuiverd en binnen de projectgrens afgevoerd.

Bluebloqs helpt asset- en facility managers om te voldoen aan regelgeving, zoals watercompensatie. Daarnaast verlaagt het kans op overstorten bij piekbuien en operationele kosten door geen water af te voeren naar de rioolwaterzuivering.

Deze oplossing is geschikt in projecten zoals rioolvervanging, of wanneer oppervlaktewater of een gescheiden stelsel ontbreekt.

Bluebloqs oplossing watervoetafdruk.png

De watervoetafdruk verkleinen

Systeemcomponenten: biofilter en installaties.

Bluebloqs kan hemel- en/of afvalwater zuiveren en opslaan onder jouw terrein. Zo wordt lozing op het riool verminderd en wordt tegelijkertijd een nieuwe zoetwaterbron gecreëerd. Het teruggewonnen water kan worden hergebruikt voor bluswater, irrigatie of industriële processen. Op deze manier verkleint de watervoetafdruk van jouw bedrijf en bespaar je op de waterrekening.

Deze oplossing is geschikt voor grote bedrijven met >2ha verhard oppervlak, met een waterverbruik van >10.000 m3 per jaar, zoals sportfaciliteiten, hotel- en wellnessresorts, markthallen en industrieën.

 
 

Onze systemen zijn aanpasbaar zodat ze kunnen voldoen aan jouw specifieke watereisen. Zo is ieder project uniek. Ontdek hoe Bluebloqs in jouw project geïmplementeerd kan worden.


 
WEB_patch_blue2.png