Cart 0
 
anjana-menon-212087-unsplash.jpg

Wateroverlast

De stedelijke context zit vol met mensen, bedrijven, gebouwen en infrastructuur. De belangrijkste reden waarom water wordt afgevoerd uit stedelijk gebied, is het gebrek aan ruimte voor het behoud en de opslag van regenwater. Voor een effectief hergebruik van regenwater is nieuwe opslagruimte nodig. Met Bluebloqs wordt natuurlijk beschikbare ruimte benut door overtollig hemelwater te zuiveren en in de diepe ondergrond op te slaan. Op basis van natuurlijke infrastructuur wordt de stad klimaatadaptief ingericht, waardoor Bluebloqs de noodzakelijke retentiecapaciteit toevoegt om wateroverlast te kunnen voorkomen.

jenhao-hsiao-609165-unsplash.jpg

Droogte

De langere periodes van droogte en bevolkingsgroei dwingen ons om anders met drinkwater om te gaan. Met Bluebloqs wordt water opgeslagen en beschikbaar gesteld voor periodes wanneer het water het hardste nodig is; in tijden van droogte. Door de hoogwaardige kwaliteit van de lokale bron, kan het gezuiverde en opgeslagen water worden ingezet voor tal van stedelijke toepassingen. Denk hierbij aan het irrigeren van stedelijk groen, het tegengaan van hittestress en het stabiliseren van grond- en/of oppervlaktewater.

lucie-hosova-1338665-unsplash.jpg

Waterkwaliteit

Ondanks dat regenwater van hoge kwaliteit is, kunnen met afstromend water schadelijke stoffen meestromen. Zodra een druppel regen de grond, een dak of andere stedelijke infrastructuur raakt, spoelen zware metalen, nutriënten en pathogenen mee. Om veilig hergebruik van het water mogelijk te maken, moet het afgevoerde hemelwater worden gezuiverd. Ook is de behandeling van hemelwater noodzakelijk om te mogen infiltreren in de ondergrond, zodat schadelijk stoffen uit het milieu kunnen worden gehouden. Het regenwater wordt daarom gezuiverd met ons biofilter en gemonitord op kwaliteit.

Bluebloqs is ontworpen om meerdere problemen tegelijkertijd aan te pakken.

Droogte

Type hier een korte uitleg

Waterkwaliteit

Type hier een korte uitleg


Bluebloqs maakt steden klimaatbestendig.
Duurzaam, groen en ingepast in de bestaande stad.


 
WEB_BANNER_BLUE_1680X300.png

Hittestress verminderen

Voeg hier een korte uitleg toe. Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.Voeg hier een korte uitleg toe.

WEB_BANNER_BLUE_1680X300.png

Retentiecapaciteit vergroten

Voeg hier een korte uitleg toe.

WEB_BANNER_BLUE_1680X300.png

Stabiel grondwaterpeil

Voeg hier een korte uitleg toe.

Bekijk onze projecten

WEB_BANNER_BLUE_1680X300.png