Eerste Bluebloqs systeem in België klaar voor gebruik

 

In Vlaanderen ontstond, met het oog op klimaatverandering, de behoefte om het afvalwater van de stad duurzamer te beheren. Ons team heeft in de zomer hard gewerkt aan het bouwen van een testopstelling van het Bluebloqs biofilter bij Aquafin in Aartselaar, om te onderzoeken of hoe Bluebloqs hieraan kan bijdragen. Field Factors en Aquafin werken samen binnen het CKIC Bluebloqs Demonstrator project om mogelijkheden van het Bluebloqs systeem in de regio Vlaanderen te onderzoeken, als oplossing voor wateroverlast en droogte. We hebben een testopstelling van het Bluebloqs systeem bij de onderzoekshal van Aquafin gerealiseerd, wat de eerste stap is richting de beoogde realisatie van een full-scale pilot in Vlaanderen. In dit artikel vertel ik meer over onze samenwerking met Aquafin en wat we precies testen met onze opstelling. 

Op naar België!

Aquafin is verantwoordelijk voor het verwerken van stedelijk afvalwater in Vlaanderen, waaronder regenwater. Met het oog op klimaatverandering ontstond bij Aquafin de behoefte aan innovatieve oplossingen om hemelwater in de stad duurzamer te gaan beheren. Dit resulteerde in een samenwerking met Field Factors, om samen de mogelijkheden voor de toepassing van het Bluebloqs circulaire watersysteem in Vlaanderen te onderzoeken. Hierin worden we gesteund door EIT Climate-KIC: het Europees Knowledge and Innovation Community dat innovaties voor klimaatadaptatie helpt met de opschaling ervan. Met het Climate KIC Bluebloqs Demonstrator project hopen Aquafin en Field Factors de volgende doelen te behalen:

  • Wet- en regelgeving in Vlaanderen omtrent regenwater hergebruik in kaart te brengen, met name over diepinfiltratie.

  • De acceptatie van de oplossing bij waterbeheerders en eindgebruikers te toetsen.

  • De juiste zuiveringsgraad te behalen met de Bluebloqs biofilter voor de Vlaamse context, om volgend jaar het Bluebloqs systeem in een full-scale pilot te mogen bouwen.

Vogelpoep en uitlaatgassen 

Regenwater is niet zo schoon als het lijkt. Voordat een regendruppel de straat raakt, komt deze fijnstof, uitlaatgassen, zinken, daken en vogelpoep tegen. Vervolgens stroomt er nog van alles met dit regenwater mee het riool in. Hierdoor bevat regenwater een aantal verontreinigingen zoals zware metalen, mineralen en organische stoffen. (Het is goed om te weten dat dit afstromend regenwater nog steeds minder sterk vervuild is dan huishoudelijk afvalwater, industriewater of soms oppervlaktewater.) Om veilig hergebruik te garanderen moeten we de kwaliteit van het water dus flink verbeteren. Wij doen dat door het water te zuiveren met een biologisch zandfilter: het Bluebloqs Biofilter.

Testopstelling in Aartselaar

In het biofilter vinden bepaalde natuurlijke processen plaats die de verontreinigingen uit het regenwater halen. Om deze processen beter te voorspellen hebben we een testopstelling bij de onderzoekshal van Aquafin in Aartselaar gebouwd, waar we in samenwerking met de TUDelft en Aquafin de komende twee jaar onderzoek gaan doen. Regelmatig gaan we er watermonsters nemen: voor, in en na het filter. Daarnaast wordt er door onze gezondheidsengineer Pim een computermodel opgesteld om deze processen theoretisch te voorspelen. Door de lab-resultaten met de modelresultaten te vergelijken, krijgen we meer inzicht in hoe we onder andere de verwijdering van zware metalen kunnen verbeteren. Met deze inzichten kunnen we het filter aanpassen voor de Vlaamse context en de waterkwaliteit verhogen zodat hergebruik mogelijk wordt.


In bovenstaande foto’s kan je zien hoe ons team het biofilter heeft gebouwd in de afgelopen weken. We kijken ernaar uit de demo zien te ontwikkelen de komende tijd!

Benieuwd naar de eerste resultaten? Meld je aan voor nieuws en updates over Climate KIC.