Field Factors wint eerste prijs met Urban Waterbuffer.

 

Op 13 september heeft Field Factors de Klimaatadaptatie Challenge Zuid-Holland gewonnen met de Bluebloqs technologie als onderdeel van de Urban Waterbuffer. Dit innovatieve concept heeft tot doel regenwater in de stad langer vast te houden in de bodem, om zo wateroverlast te voorkomen en bij droogte extra water beschikbaar te hebben. 

De afgelopen twee jaar hebben we onze Bluebloqs technologie binnen het TKI-project Urban Waterbuffer project ontwikkeld. De eerste pilot is dit jaar bij het Sparta stadion in de wijk Spangen in Rotterdam gerealiseerd. Het opgevangen regenwater wordt hier gebruikt om de voetbalvelden te irrigeren en om met water op het plein te spelen. We willen alle partners binnen het TKI-consortium Urban Waterbuffer, VPDelta, TU Delft, The Green Village en Van Gelder bedanken voor de samenwerking en ondersteuning. 

De provincie Zuid Holland was erg enthousiast over het innovatieve concept. De jury was unaniem in haar beslissing en zeer te spreken over de toepasbaarheid in Zuid-Holland, de koppeling tussen publiek en privaat grondgebied en de integrale oplossing voor de uitdaging droogte en wateroverlast. Men beschreef de Urban Waterbuffer als systeem waarop alle andere oplossingen zouden kunnen worden aangekoppeld, dat zorgt voor vergroening en het vergroten van het waterbewustzijn.

Met de prijs willen we onze technologie verder ontwikkelen en andere toepassingen in de Provincie Zuid-Holland verkennen. Laten we samen Zuid-Holland groener, circulair en klimaatadaptief maken!

Uit de 7 finalisten koos de vakjury
met overtuiging voor ‘Urban Water Buffer’
— Provincie Zuid-Holland